Home   |   Contact   |   Log in
Toko bv - Toetsing Kwaliteit Onderwijs

U bent hier: Home > Producten > Egel 5.0 > Toetsen met Egel > Vragenbank

Bent u Egel-gebruiker?

Ga naar de » inlogpagina voor meer opties.

TOETSEN MET EGEL

STRUCTUUR VRAGENBANK

Met Egel 5.0 slaat u al uw vragen op in een centrale database, de Egel Vragenbank. Binnen de Vragenbank kunt u verschillende niveaus gebruiken om de vragen te ordenen. Allereerst wordt de Vragenbank onderverdeeld in Studierichtingen, die op hun beurt worden onderverdeeld in Blokken. Elk Blok bevat een of meer Onderwerpen, die op hun beurt de vragen bevatten. Een Onderwerp kan maar aan één Blok worden toegevoegd. Om vragen toch in verschillende Blokken tegelijk onder te brengen, kunt u ze in een Verzameling onderbrengen. De Verzameling kan wél in verschillende Blokken tegelijk worden geplaatst. Toegangsrechten kunnen per Blok worden ingesteld, zodat onbevoegde gebruikers geen toegang hebben tot de gegevens.

De structuur van het onderwijs binnen uw organisatie is gemakkelijk in te passen in de flexibele opzet van de Egel Vragenbank. Bedenk van te voren zorgvuldig hoe u deze omzetting wilt vormgeven. Een systematische indeling aan de hand van cursusboek zal bijvoorbeeld problemen geven, wanneer op ander cursusmateriaal wordt overgestapt.

OPZETTEN VAN DE VRAGENBANK

Zodra u de structuur van de Vragenbank heeft ontworpen, maakt u alle benodigde onderdelen (Studierichtingen, Blokken, Onderwerpen en Verzamelingen) één voor één aan in het Onderhoudscherm van Egel Docent. Vervolgens kunt u in het Toekenningenscherm aangeven welke Onderwerpen en Verzamelingen in welke Blokken geplaatst moeten worden en welke Blokken in welke Studierichting. Op dezelfde wijze stelt u in welke gebruikers toegang hebben tot welke Blokken. Uw Vragenbank is nu gereed voor gebruik!

Copyright © Toko bv 1999-2016. Huis te Landelaan 294, 2283SP Rijswijk.
Home   |   Sitemap