Home   |   Contact   |   Log in
Toko bv - Toetsing Kwaliteit Onderwijs

U bent hier: Home > Producten > Egel 5.0 > Toetsen met Egel > Vragen invoeren en opslaan

Bent u Egel-gebruiker?

Ga naar de » inlogpagina voor meer opties.

TOETSEN MET EGEL

VRAGEN INVOEREN EN OPSLAAN

Zodra de Vragenbank de juiste structuur heeft, kunnen docenten via Egel Docent hun vragen invoeren. Het is zinvol om van tevoren na te denken over de plaats die een vraag moet innemen in de structuur van de Vragenbank. In welk Blok en welk Onderwerp hoort de vraag thuis? Als een docent zelf een nieuwe vraag aanmaakt, wijst dit zich vaak vanzelf. Docenten kunnen alleen vragen aanmaken in Blokken waarvoor zij over de benodigde toegangsrechten beschikken.

In het Vragenscherm van Egel Docent kiest u eerst het gewenste vraagtype en klikt u vervolgens op 'Nieuwe vraag'. Bij een meerkeuzevraag geeft u ook het gewenste aantal antwoordmogelijkheden op. Dit is later nog te wijzigen.

In het Vraagbewerkscherm ziet u rechtsbovenin de (blanco) vraag zoals deze zal worden getoond tijdens het tentamen in Egel Student. In de vraagelementen (de vraagstam en de antwoordmogelijkheden) kunt u opgemaakte tekst plaatsen. Hiervoor maakt u gebruik van de opmaak-werkbalk boven in het scherm. Complexe formules of tekst met geavanceerde opmaak kopieert u eenvoudig vanuit een Microsoft Word-bestand.

Aan elk vraagelement kunt u een multimedia-item toevoegen: een afbeelding, een geluidsfragment of een videofragment. Dit doet u door simpelweg het gewenste icoon naar het juiste vraagelement te slepen en de locatie van het multimediabestand op te geven. Als u meerdere afbeeldingen aan bijvoorbeeld de vraagstam wilt toevoegen, kan dat via Microsoft Word. Wij raden een overdaad aan afbeeldingen echter af: een onrustig beeld verstoort de concentratie van de kandidaat.

Voor het aanmaken van een Long-Menuvraag of een Dynamische Vragenreeks gelden nadere bijzonderheden.

Links onder in het scherm vult u een aantal eigenschappen van de vraag in: de Eigenaar (wie is verantwoordelijk voor de inhoud), het Onderwerp (plaats in de Vragenbank), de Auteur (wie heeft de vraag geschreven) en de datum waarop de vraag is gautoriseerd. Ook kunt u een vraag tijdelijk blokkeren of aangeven dat een vraag altijd in een computertentamen over het betreffende Onderwerp moet worden opgenomen. Als u klaar bent, kiest u 'Opslaan' om terug te keren naar het Vragenscherm. Hier kunt u desgewenst nog aangeven dat de vraag alleen in combinatie met bepaalde andere vragen mag voorkomen, of juist nooit samen met andere vragen in een tentamen mag verschijnen.

Copyright © Toko bv 1999-2016. Huis te Landelaan 294, 2283SP Rijswijk.
Home   |   Sitemap