Home   |   Contact   |   Log in
Toko bv - Toetsing Kwaliteit Onderwijs

U bent hier: Home > Doelgroep > Onderzoek toetssoftware

Ga direct naar Egel

Bent u Egel-gebruiker?

Ga naar de » inlogpagina voor meer opties.

E-MERGE CONSORTIUM VERGELIJKT TOETSSOFTWARE

In 2004 publiceerde de Cito groep de resultaten van een vergelijkend onderzoek tussen de beschikbare elektronische toetssystemen in Nederland. Helaas is dit rapport inmiddels niet meer online beschikbaar. Wel is hieronder een gedeelte van de tekst opgenomen uit een vergelijkbaar onderzoek van het E-merge Consortium. Houd er rekening mee dat Egel in de tussentijd op een aantal punten is verbeterd. Het gehele rapport vindt u op de website van E-merge.

6.3 Egel

Egel wordt geleverd door het Nederlandse bedrijf Toko BV. Egel wordt op verschillende plekken binnen de Universiteit Leiden gebruikt. Egel kan worden gebruikt voor toetsing via het web, intranet of papier. Als database wordt acces gebruikt. Egel draait onder Windows. Studenten hebben een plug-in nodig bij toetsing via Internet, maar het downloaden daarvan gaat praktisch onmerkbaar (mits toegestaan binnen de steeds vaker voorkomende systematiek van server-based computing).

Bij Egel heeft men de beschikking over een beperkt aantal vraagtypes zoals de open vraag (zonder onderscheid tussen een korte antwoordvraag en overige open vragen) en meerkeuzevraag met varianten zoals de hot-spot vraag. Egel beschikt over een vraagtype waar geen van de overige pakketten gebruik van maakt: de zogenaamde long-menu vraag. Bij de long menu vraag is er een lange lijst van antwoorden gegeven en de student geeft het antwoord door intypen. Al typend, komen mogelijke alternatieven in beeld. Indien men een stad in Nederland moet opgeven, en men typt een “l�? in, dan krijgt men bijvoorbeeld niet alleen Leiden te zien, maar ook Leiderdorp, Leidschendam, etc. Het zoeksysteem werkt niet alleen op de correcte spelling. Het vraagtype lijkt voor een aantal toepassingen, bijvoorbeeld binnen de opleiding Geneeskunde, uiterst nuttig.

Binnen Egel kunnen op eenvoudige wijze fraaie teksten worden gemaakt; Egel werkt met RTF. Het toevoegen van geluid- en beeldmateriaal is gemakkelijk. De grootte van het beeldmateriaal is eenvoudig te manipuleren. Egel heeft geen formule-editor. De leverancier acht dat geen probleem aangezien formules gemakkelijk via de formule-editor van Word kunnen worden gemaakt en vervolgens via cut en paste worden ingepast in de vraagtekst. Feedback is zowel per vraag als per alternatief mogelijk, gerealiseerd zoals het commentaar in een Word-document.

Egel biedt ruime vragenbank-mogelijkheden. Zo kunnen empirische gegevens (p-waarde) worden bijgehouden. Tevens wordt bijgehouden wanneer een vraag voor het laatst is gesteld. In de itembank kunnen in- en uitsluitingen als extra kenmerken worden opgenomen. Er is sprake van insluiting als bij selectie van een vraag een andere vraag ook moet worden opgenomen. Van uitsluiting is sprake als de keuze van een vraag betekent dat een andere vraag juist niet moet worden opgenomen, omdat de andere vraag teveel op de eerste lijkt of omdat het antwoord op de ene vraag antwoorden op de andere vraag uitsluit.

Egel biedt een aantal mogelijkheden om tentamens samen te stellen. Zo kan feedback worden aan- of uitgezet, en de voor studenten beschikbare tijd. Het is mogelijk om elke student andere vragen aan te bieden: er wordt dan voor elke student een apart tentamen gecreëerd en weggezet. Ook het husselen van alternatieven is mogelijk. Open vragen en gesloten vragen kunnen niet door elkaar in het tentamen terechtkomen. Egel biedt bescherming tegen verkennen van andere websites en tegen stroomuitval. Egel heeft een aparte module voor het nakijken van open vragen. Ook kunnen hele cijfers worden gegenereerd. De cijfergrenzen kunnen alle apart door de docent worden ingesteld. Een tentamen- resp. itemanalyse is mogelijk via export van gegevens naar Excel. De betrouwbaarheid wordt geschat met coëfficiënt alfa. Bij de itemgegevens staat o.a. de rir; ook de alfa-i, de betrouwbaarheid bij eliminatie van het desbetreffende item wordt gegeven. Aanpassingen, zoals een tweede alternatief ook goed rekenen, lijken moeilijk te realiseren. Het Excel-spreadsheet met de itemanalyse geeft niet de oorspronkelijke antwoorden van de studenten, maar de gerealiseerde scores op de vragen.

Copyright © Toko bv 1999-2016. Huis te Landelaan 294, 2283SP Rijswijk.
Home   |   Sitemap