Home   |   Contact   |   Log in
Toko bv - Toetsing Kwaliteit Onderwijs

U bent hier: Home > Producten > Egel 5.0 > Toetsen met Egel > Normering en terugkoppeling

TOETSEN MET EGEL

NORMERING EN TERUGKOPPELING

Egel Student berekent automatisch de einduitslag van een afgenomen computertentamen. Het kiezen van een juist alternatief levert het aantal punten op dat in het veld ‘Score’ aan de vraag is toegekend door de docent. Standaard is dit 1 punt, maximaal 10 punten. Bij meerkeuzevragen waar antwoordmogelijkheden ‘meer of minder goed’ zijn, kunt u per antwoord deelscores instellen. De deelscores van een vraag moeten bij elkaar opgeteld gelijk zijn aan de waarde in het veld ‘Score’.

Bij het aanmaken van een tentamen geeft u een zak-/slaaggrens (cesuur) op: het aantal goede antwoorden (of aantal punten) dat een voldoende oplevert. Het cijfer voor een voldoende kan bovendien worden bijgesteld (bijvoorbeeld een 5,5 in plaats van een 6). In principe berekent Egel Student op basis van deze instellingen het cijfer van de kandidaat. De docent kan van een afgenomen computertentamen ook achteraf de cesuur nog bijstellen. Dit gebeurt in Egel Beheer. De aangepaste cesuur wordt dan wel in de Vragenbank opgeslagen voor de behaalde resultaten, maar niet bijgewerkt in het Tentamenprofiel (indien dat is opgeslagen). Vanuit Egel Beheer zijn de resultaten ook in een rapport af te drukken via Microsoft Word en/of Microsoft Excel.

Copyright © Toko bv 1999-2016. Huis te Landelaan 294, 2283SP Rijswijk.
Home   |   Sitemap