Home   |   Contact   |   Log in
Toko bv - Toetsing Kwaliteit Onderwijs

U bent hier: Home > Producten > Egel 5.0 > Toetsen met Egel > Bewaking kwaliteit van het onderwijs

TOETSEN MET EGEL

KWALITEITSCONTROLE

Het inzetten van Egel in uw toetsprocedure draagt op een aantal manieren bij aan de verbetering van de kwaliteit van uw toetsen. Allereerst vallen uit de resultaten van computertentamens allerlei statistische gegevens af te leiden. Egel slaat een aantal van die gegevens op in de Vragenbank, bij de betreffende vraag.

Zo worden van elke vraag de p-waarde en de Rit-waarde opgeslagen en bij een meerkeuzevraag van elke antwoordmogelijkheid de a-waarde. Deze waarden vertellen u hoe geschikt een vraag is. De p-waarde vertelt u welk percentage van de kandidaten de vraag goed heeft beantwoord, de a-waarde geeft aan hoeveel kandidaten een bepaalde antwoordmogelijkheid hebben gekozen en de Rit-waarde vertelt u of de kandidaten die de vraag juist hebben beantwoord, ook de rest van het tentamen goed hebben gemaakt.

Via Egel Beheer kunt u een spreadsheet afdrukken waarin deze en andere statistische gegevens van een tentamen zijn opgenomen. Hiermee kunt u kritisch beoordelen welke vragen eventueel minder geschikt zijn en dus aangepast of verwijderd moeten worden.

Copyright © Toko bv 1999-2016. Huis te Landelaan 294, 2283SP Rijswijk.
Home   |   Sitemap

<