Home   |   Contact   |   Log in
Toko bv - Toetsing Kwaliteit Onderwijs

U bent hier: Home > Producten > Egel 5.0 > Egel Beheer

EGEL BEHEER

WAT DOET EGEL STUDENT?

Het hoofdscherm van Egel Beheer toont u een overzicht van de aangemaakte Tentamens. Daarbij is aangegeven welke Tentamens al zijn afgenomen in Egel Student. Op deze Tentamens kunt u een aantal bewerkingen toepassen.

Voorbereiding tentamens
Allereerst kunt u in Egel Beheer een Tentamen 'voorbereiden' voor gebruik. U kunt het Tentamen naar Microsoft Word exporteren om het vervolgens op papier af te drukken. Ook kunt u een Tentamen kopiëren, als dit op verschillende tijden of locaties wordt afgenomen en de resultaten gescheiden in de Vragenbank moeten worden opgeslagen. In Egel Beheer kunt u bovendien kandidaatgegevens vanuit een CSV-bestand importeren.

Verwerking resultaten
Daarnaast gebruikt u Egel Beheer bij de verwerking van tentamenresultaten. Als u een Tentamen heeft afgenomen dat niet (geheel) geautomatiseerd door Egel kan worden nagekeken, kunt u de resultaten naderhand wel in de Vragenbank importeren. Op basis van de resultaten van een Tentamen, kunt u de definitieve cijfers in Egel Beheer vaststellen. Vervolgens kunt u deze definitieve uitslag exporteren naar Microsoft Excel (per Tentamen) of naar Microsoft Word (per kandidaat).

Verwerking statistiek
Ten slotte kunt u in Egel Beheer de statistische gegevens van het Tentamen naar een Excel-sheet laten exporteren. Egel Beheer berekent onder meer per vraag de gokkans, het gemiddelde, de standaarddeviatie, de variantie, de standaardmeetfout, de Rit-waarde, en per kandidaat het gemiddelde, de standaarddeviatie, de variantie en de som. De p-waarden, a-waarden en Rit-waarden kunt u laten berekenen op basis van alleen het geselecteerde Tentamen, of op basis van alle afgenomen Tentamens in de Vragenbank.

Copyright © Toko bv 1999-2016. Huis te Landelaan 294, 2283SP Rijswijk.
Home   |   Sitemap